Tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen

Bent u zelfstandig ondernemer en niet getroffen door de coronacrisis, maar heeft u wel hulp nodig? U kunt ook volgens de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dat kan onder voorwaarden, ook als u meer geld wilt lenen dan waarin de Tozo voorziet. Op de pagina Bijstand voor zelfstandigen aanvragen vindt u meer informatie.

Bent u als zelfstandige ondernemer financieel getroffen door de coronacrisis en woont u in Amstelveen? Dan kunt u bij de gemeente de Tijdelijke Inkomensvoorziening en Bedrijfslening Zelfstandigen (Tozo) aanvragen. Dit bestaat uit een uitkering en een lening. De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid.

Heeft u als ondernemer te weinig inkomsten als gevolg van de coronacrisis en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. Daarnaast kunt u een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden zijn afhankelijk van het moment waarop u de Tozo aanvraagt. Tozo 5 loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Uitkering (tijdelijke inkomensvoorziening)

Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Tozo 5

Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Voor de uitkering van Tozo 5 gelden de volgende regels:

 • U voldoet aan de voorwaarden (Tozo 5). De voorwaarden om in aanmerking te komen staan onder de kop ‘Voorwaarden’.
 • U krijgt maximaal € 1.078,70 netto per maand voor een alleenstaande (ouder).
 • U krijgt maximaal € 1.541,- netto per maand voor een gezin of gehuwden (tarief 2021).
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • De beperkte vermogenstoets wordt niet ingevoerd.
 • U dient vanaf 1 juli 2021 een nieuwe aanvraag te doen voor Tozo 5, de Tozo 4 wordt niet automatisch verlengd.
 • U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de eerste van de vorige maand (tot maximaal 1 juli 2021).
  • Voorbeeld 1: u vraagt op 15 juli 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli 2021.
  • Voorbeeld 2: u vraagt op 15 augustus 2021 Tozo aan. Dan kunt u aanvragen vanaf 1 juli 2021.

Ontvangt u de Tozo-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft ontvangen, dan betaalt u dat terug.

Wie zijn partners bij de Tozo-regeling?

Voor deze regeling geldt dat u als partners gezien wordt als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Bedrijfslening

Vanuit de Tozo kunt u geld lenen voor extra bedrijfskapitaal. De bedrijfslening is een eenmalig bedrag van maximaal € 10.157,-.

Voor de lening gelden deze regels:

 • U kunt als gevolg van de coronacrisis niet voldoen aan uw lopende verplichtingen.
 • U voldoet aan de huidige voorwaarden (Tozo 5).
 • Er is geen sprake van uitstel van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.
 • U heeft nog niet eerder een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aangevraagd. Of u heeft nog niet het maximale bedrag van € 10.157,- als lening ontvangen.
 • De bedrijfslening kan ook aangevraagd worden als uw inkomen of dat van uw partner boven bijstandsniveau komt.

Terugbetalen en rente

 • U betaalt geen rente tot 1 juli 2021, daarna is het rentepercentage 2%.
 • U begint vanaf 1 januari 2022 met terugbetalen.
 • U betaalt de lening in 5 jaar terug.

Jaaropgave Tozo 2020 voor gehuwde/samenwonende

Heeft u Tozo voor gehuwde/samenwonende ontvangen in 2020? Dan ontvangt u daarvoor twee jaaropgaven. Eén op uw naam en één op naam van uw partner.

De hoofdaanvrager krijgt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs (bijna) niets. Omdat er bij Tozo 1 geen rekening werd gehouden met inkomen van de partner, kan deze niet toegepast worden bij uw partner. Daarom wordt uw partner zwaarder belast. Hierdoor is het bedrag op de jaaropgave van uw partner hoger.

U wordt geadviseerd belastingaangifte te doen. Als uw partner geen inkomsten heeft gehad, dan ziet de Belastingdienst dat. De Belastingdienst zal dan alsnog loonheffingskorting toepassen. Dan krijgt u geld terug. Mocht uw partner wel inkomen hebben gehad, dan heeft de werkgever van uw partner de loonheffingskorting al toegepast. Dan is het niet toepassen van de loonheffingskorting terecht.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de uitkering en/of lening (Tozo 5) zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door de coronacrisis.
 • U bent een gevestigde zelfstandige, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in Amstelveen en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).
 • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan komt u niet in aanmerking voor de inkomensvoorziening. Wel kunt u een aanvraag indienen voor de bedrijfslening.

Inlichtingenplicht

Artikel 17 van de Participatiewet (PW) is van toepassing op de Tozo-regeling. Doet u een beroep op de Tozo? Dan bent u verplicht de gemeente uit eigen beweging alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Blijkt achteraf dat er onterecht (te veel) uitkering is betaald? Dan moet u geld terugbetalen en zal een bestuurlijke boete overwogen worden. Er kunnen achteraf controles plaatsvinden over de maanden waarin u bijstand ontvangen heeft.

Aanpak

U kunt de Tozo online aanvragen. Ook de verlenging van de Tozo kunt u online aanvragen. Klik op de onderstaande button om de aanvraag te starten.

Wat heeft u nodig om de regeling aan te vragen?

U heeft nodig:

 • uw DigiD;
 • een kopie van uw legitimatie (geen rijbewijs);
 • uittreksel Kamer van Koophandel;
 • een overzicht van uw inkomsten vanaf het moment van aanvragen;
 • bewijsstukken van overige inkomsten, zoals loon (loonstroken) of alimentatie;
 • een recent bankafschrift, waarop uw naam en rekeningnummer te lezen is;
 • uw belastingaangifte 2019, de laatste vier kwartaalaangiftes omzetbelasting of andere stukken waaruit blijkt dat u aan het urencriterium voldoet. Als u nog geen aangifte heeft gedaan, dan levert u de jaar- of omzetcijfers 2019 in.

Vraagt u verlenging van de Tozo aan? Dan hoeft u een aantal stukken niet opnieuw in te leveren. Dat staat duidelijk aangegeven in het formulier.

Aanvullend geldt voor het verkrijgen van de bedrijfslening:

 • Informatie waarmee u kunt laten zien dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen betaald kunnen worden.

Wat als online aanvragen niet lukt?

Heeft u geen DigiD of kan u om een andere reden niet online aanvragen? Stuur dan uw gegevens per e-mail naar bbz@amstelveen.nl. U ontvangt het aanvraagformulier dan per post.

Hulp bij aanvragen van de Tozo

Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is meestal niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. De gemeente helpt u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u een e-mail sturen naar bbz@amstelveen.nl.

Termijn

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk beoordeeld. Binnen uiterlijk vier weken na aanvragen ontvangt u een reactie. Zit u in acute geldnood? Neem dan contact op met de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Direct online regelen

Heeft u nog vragen? Neem dan per e-mail contact op via bbz@amstelveen.nl. Door drukte kunt u helaas niet telefonisch te woord gestaan worden.

U kunt gebruikmaken van cliëntondersteuning voor al uw vragen aan de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo), wonen, jeugdhulp en werk- en inkomensondersteuning.

Cliëntondersteuning zorgt ervoor dat u er niet alleen voor staat in uw zoektocht naar de juiste begeleiding of ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning duurt in principe kort en is afhankelijk van de hulpvragen die u heeft. In Amstelveen verzorgt Mee Amstel en Zaan de cliëntondersteuning.

Gerelateerde vragen